06-29566722
raymond@reisprofessionals.nl

Disclaimer

Op deze website stelt  Globus Reisprofessionals een grote hoeveelheid informatie ter beschikking. Hoewel  Globus Reisprofessionals- voorzover redelijkerwijs mogelijk - inspanningen heeft geleverd om zich van de juistheid van deze informatie te vergewissen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.

Globus Reisprofessionals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruiken van gegevens van deze
website.

Alle op deze website vermelde informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Alle foto’s die door de website heen gebruikt worden zijn eigendom van  Globus Reisprofessionals